IOP Projekt:
Information & utbildningsinsatser för personer med funktionsnedsättning

Under 2022 har Föreningen Uddevalla Open Parasport, i samarbete med Uddevalla kommun, påbörjat ett IOP-Projekt. Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan idéburen och offentlig sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål.
Projektets mål och inriktning

Det övergripande målet är att öka fysisk aktivitet och föreningsaktivitet hos personer med funktionsnedsättning samt erbjuda sociala sammanhang för idrott, motion och gemenskap.

– Synnedsättningar (S)
-Rörelsenedsättningar (R)
– Intellektuella funktionsnedsättningar (IF)

Inom barn och utbildning, kultur och fritid samt socialtjänsten.

Bakgrund till projektet

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Personer med funktionsnedsättning idrottar och motionerar generellt sett mindre än personer utan funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar rapporterar sämre livsvillkor än övrig befolkning. Målsättningen förväntas leda till bättre hälsa och livskvalité hos målgrupperna. 

Utformning av projektet

Målgrupperna kommer under året att vid upprepade tillfällen erbjudas information, utbildning och prova-på-aktiviteter inom olika idrotter hos medlemsföreningarna inom FUOP.

Medlemsföreningarna kommer ta del av informations-/och utbildbildningsinsatser, vara delaktiga i utförandet av prova-på-aktiviteter samt vara mottagare av nya medlemmar ur målgrupperna. 

Idrottskonsulent

Föreningen Uddevalla Open Parasport (FUOP) har anställt en idrottskonsulent som kommer vara projektledare, arbeta med parasportens föreningar och förbund inom Uddevalla kommun, genomföra olika former av informations- och utbildningsinsatser, samordna arbetet kring den kontinuerliga prova-på-verksamheten samt informera om och föreslå metoder för att nå en hållbar utveckling inom pararsporten. 

Medlemskap

Vi vill varmt välkomna er till att bli medlem i Föreningen Uddevalla Open Parasport. Är du intresserad av medlemskap i föreningen?

Kansli

Rimnershallen
Rimnersgatan 11-13
451 52 Uddevalla

Öppettider

Vardagar kl. 7.00 – 15.30 Lunchstängt kl. 12.00 – 12.30

Epost

info@uddevallaopenparasport.se

Telefon

073-819 76 51

Skip to content