Om Föreningen

Uddevalla
Open Parasport

Föreningen Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning, som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Parasport består av träning och lek, tävling och uppvisning, och ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.”

Medlemskap

Vi vill varmt välkomna er till att bli medlem i Föreningen Uddevalla Open Parasport. 

Årsavgiften för enskild medlem hos Föreningen Uddevalla Open Parasport är 100kr och för familjemedlemskap 300kr.
Medlemskap för förening är 500kr, kontakta oss för mer information om hur du bli medlem.

Betalning kan ske till:
Vårt kansli (kontant)
Swish 123 258 03 06
FUOP:s bankgiro 878–4548
Märk inbetalningen med Namn och adress.

Följ oss på sociala medier

27

Se alla medlemsföreningar och organisationer

lnob_logo_swed_hor_rgb-1024x606-1
Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss?

Alla frågor är välkomna!

Styrelsen

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer närvarar. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Ordförande

Ahlén, Bo
Telefon: 070-307 14 92
E-post: boahlen [at] telia.com

Vice Ordförande

Hylander, Åsa
Skansens Ridklubb
Telefon: 073-694 56 10
Epost: asa.hylander62 [at] gmail.com

Ledamöter

Fridell, Anette
Uddevalla Gymnastik & Parkour
Telefon: 0522-69 66 30
E-post: fridellanette. [at] gmail.com

Lindblom Olsson, Camilla
GF Kroppskultur
Telefon:070-524 41 95
Epost: clo.lindblom [at] telia.com

Schoug, Ellen
Hälle IF
Telefon: 073-055 52 55
E-post: schoug.elllen [at] gmail.com

Granström, Mona
Hjärnkraft
Telefon: 076-023 99 79
Epost: mona.a.granstrom [at] telia.com

Ivankovic, Milenko
IK Rössö
Telefon: 070-174 86 44
Epost: ivankovicmilenko [at] gmail.com

Suppleanter

Gerd, Harry
Herrestad AIF
Telefon: 070-828 58 69
E-post: harry.gerd [ at] herrestadsaif.se

Andersson, Gösta
Lyckorna Golfklubb
Telefon: 070-319 70 41
E-post: gtg.andersson [at] telia.com

Torgersson, Jörgen
Föreningen Uddevalla Open Parasport
Telefon: 073-819 76 51
E-post: info [ at] uddevallaopenparasport.se

Kansli

Rimnershallen
Rimnersgatan 13
451 52 Uddevalla

Öppettider

Vardagar kl. 7.00 – 15.30 Lunchstängt kl. 12.00 – 12.30

Epost

info@uddevallaopenparasport.se

Telefon

073-819 76 51

Skip to content