Uddevalla Open – Nordisk Turnering
INSTÄLLT 2020

 

Uddevalla Open – Nordisk Turnering, som var planerat att genomföras 4-6 sept. 2020, kommer inte att kunna genomföras i år p.g.a rådande pandemisituation.

Då eventet riktar sig till personer med funktionsnedsättning, som i stor utsträckning tillhör coronapandemins riskgrupper, så är det med stor besvikelse som beslut nu har fattats att ej genomföra eventet Uddevalla Open Nordisk Turnering år 2020.
På grund av smittrisken måste hälsan gå i första hand i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vi kommer att återkomma i månadsskiftet augusti/september 2021 med eventet.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen