Kallelse till årsmöte för FUOP 2023-03-21.

Uddevalla 2024-03-07

Kallelse/inbjudan till årsmöte för FUOP

Medlemmarna i Föreningen Uddevalla Open Parasport (FUOP) kallas till ÅRSMÖTE torsdagen den 21 mars 2024 kl. 18.00 i Rimnershallen, mötesrum 1.

Tid: 2024-03-21 kl. 18.00, med årsmötesförhandlingar från kl. 18.30

Plats: Rimnershallen, Mötesrum 1 (2: a vån, 1 trp upp.)
            Rimnersgatan 13, Uddevalla

Årsmötet inleds med mingel och en lättare förtäring, inkl kaffe/te och kaka från kl. 18.00.

Dagordningen för mötet är enligt föreningens stadgar.
Läs föreningens stadgar här (4§).
Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och styrelsens förslag finns tillgängliga på kansliet senast en vecka före årsmötet.

Anmälan

För att kunna beställa maten på bästa vis är vi tacksamma om Ni som önskar deltaga på årsmötet anmäler Er till Kansliet senast den 20 mars kl. 12.00 på: telefon 073 819 76 51 eller epost: info[at]uddevallaopenparasport.se

2022-02-05

Styrelsen
Föreningen Uddevalla Open Parasport

Skip to content