Information om framflyttat årsmöte i FUOP. (Uppdatering 2020-09-17)

Med hänsyn till fortsatt rådande förhållanden kring pandemin och tidsramen som skulle krävas för att nu genomföra ett årsmöte innan nästa ordinarie årsmöte, föreslogs att styrelsen sitter kvar fram tills ordinarie årsmöte 2021 och att verksamhetsåret blir ett förlängt sådant, 2019–2020.

Styrelsen beslöt därför att förlänga verksamhetsåret 2019 att även omfatta verksamhetsåret 2020 och att årsmöte avhålles före mars månads utgång 2021.

 FUOP:s styrelse
2020-09-16

Verksamhet

Under Special Olympics School Days får eleverna träffa representanter från de lokala idrottsföreningarna och introduceras till idrott på ett enkelt och roligt sätt.

Aktivitets dagar

Prova på aktiviteter inom FUOP:s föreningars idrotter med inkludering och integration.

Uppsökande Verksamhet

Föreningen Uddevalla Open genomför, i samarbete med skolor och socialtjänsten, uppsökande verksamhet. För frågor får ni gärna kontakta oss genom att klicka här.

Information/ Utbildning

Alla kan lära sig mer om hur det är att leva med en funktionsvariation. Uddevalla Open Parasport ska genomföra utbildningar för dig som vill lära dig mer. Klicka här!

LSS -mässan

Prova-på aktiviteter för mässans besökare inom FUOP:s föreningars idrotter

1 kap 1 § ur föreningens stadgar

”Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation.

Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation, som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Parasport består av träning och lek, tävling och uppvisning, och ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.”

Ta del av information från FUOP på Sociala medier också. Facebook-sidan når ni här: FUOP finns på Facebook

Samarbetspartners