1 kap 1 § ur föreningens stadgar

”Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation.

Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation, som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Parasport består av träning och lek, tävling och uppvisning, och ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.”

Verksamhet

Uppsökande Verksamhet

Föreningen Uddevalla Open genomför, i samarbete med skolor och socialtjänsten, uppsökande verksamhet. För frågor får ni gärna kontakta oss genom att klicka här.

Aktivitets dagar

Prova på aktiviteter inom FUOP:s föreningars idrotter med inkludering och integration.

LSS -mässan

Prova-på aktiviteter för mässans besökare inom FUOP:s föreningars idrotter

Information/ Utbildning

Alla kan lära sig mer om hur det är att leva med en funktionsvariation. Uddevalla Open Parasport ska genomföra utbildningar för dig som vill lära dig mer. Klicka här!

Under Special Olympics School Days får eleverna träffa representanter från de lokala idrottsföreningarna och introduceras till idrott på ett enkelt och roligt sätt.

Ta del av information från FUOP på Sociala medier också. Facebook-sidan når ni här: FUOP finns på Facebook

Samarbetspartners