Information om framflyttat årsmöte i FUOP.

Den nu valda styrelsen får i och med beslutet om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att driva Föreningen Uddevalla Open Parasport fram till dess att det framflyttade årsmötet kan genomföras. FUOP:s förhoppning är att kunna genomföra årmötet under andra halvan av 2020. Mer information kommer efter sommaren.

Beslutet är taget utifrån Parasport Sveriges riktlinjer i ”Coronainfo 2020-03-11”,
och utifrån Riksidrottsförbundets webbsida ”Coronaviruset och idrottsrörelsen”, som de löpande uppdaterar med den senaste informationen om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

I sin FAQ om coronaviruset svarar RF så här på frågan om årsmöten som redan har kallats till:

“Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat förbundets stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.
Utifrån detta har förbundsstyrelsen att besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Flera förbund har redan valt det senare alternativet, vilket även är RF:s rekommendation att göra. Medlemmarna måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta förbundet fram till årsmötet.”

Minska smittspridningen & ta god hand om er själva och varandra!

Verksamhet

Under Special Olympics School Days får eleverna träffa representanter från de lokala idrottsföreningarna och introduceras till idrott på ett enkelt och roligt sätt.

Aktivitets dagar

Prova på aktiviteter inom FUOP:s föreningars idrotter med inkludering och integration.

Uppsökande Verksamhet

Föreningen Uddevalla Open genomför, i samarbete med skolor och socialtjänsten, uppsökande verksamhet. För frågor får ni gärna kontakta oss genom att klicka här.

Information/ Utbildning

Alla kan lära sig mer om hur det är att leva med en funktionsvariation. Uddevalla Open Parasport ska genomföra utbildningar för dig som vill lära dig mer. Klicka här!

LSS -mässan

Prova-på aktiviteter för mässans besökare inom FUOP:s föreningars idrotter

1 kap 1 § ur föreningens stadgar

”Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation.

Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation, som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Parasport består av träning och lek, tävling och uppvisning, och ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.”

Ta del av information från FUOP på Sociala medier också. Facebook-sidan når ni här: FUOP finns på Facebook

Samarbetspartners