Projekt Hall med inriktning funktionsnedsattaEn förstudie med stöd från

Förstudien syftar till att kartlägga föreningen Uddevalla Open Parasports möjligheter att finansiera, anlägga och underhålla en hall för fysisk aktivitet anpassad till individer med funktionsnedsättning i Uddevalla, som också utgör projektets målgrupp. Behoven och önskemålen för lokaler som från grunden anpassats för personer med funktionsnedsättning kommer därför att utrönas.

Det sker via en fokusgrupp med representanter ur målgruppen. Tanken är också att personer med funktionsnedsättning ska ansvara för driften av anläggningen, vilket bidrar till ökad sysselsättning och en bättre hälsa hos denna grupp. Hallen skall även inrymma lokaler för administration och vaktmästeri, vilket ökar den lokala samverkan, närheten och inkluderingen.

Genomförandet sker i samarbete med Uddevalla kommun, RF/SISUVästra Götaland, Parasport Bohuslän Dal med flera.

Kontakt kommer också att tas med andra, liknande anläggningar för att utbyta erfarenheter.

Förstudien syftar även till att undersöka om anläggningen i en vidareutveckling kan bli en regional anläggning för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 2020-09-21

Samarbetspartners