Medlemskap
Föreningen Uddevalla Open Parasport

Vi vill varmt välkomna er till att bli medlem i Föreningen Uddevalla Open Parasport.
Föreningens mål och syfte framgår av ändamålsparagrafen nedan, hämtad ur föreningens stadgar (1 kap 1 §)

1 kap 1 § ur föreningens stadgar

”Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation.

Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation, som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Parasport består av träning och lek, tävling och uppvisning, och ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.”

Årsavgiften för enskild medlem hos Föreningen Uddevalla Open Parasport är 100 kr och för familjemedlemskap 300 kr.

Betalning kan ske till:

  • Vårt kansli (kontant)
  • Swish 123 258 03 06
  • FUOP:s bankgiro 878–4548

Märk inbetalningen med Namn och adress.

Styrelsen

Föreningen Uddevalla Open Parasport

Samarbetspartners