Uddevalla 2022-05-12

Kallelse/inbjudan till årsmöte för FUOP

 

Medlemmarna i Föreningen Uddevalla Open Parasport (FUOP) kallas till ÅRSMÖTE tisdagen den 31 maj 2022 kl. 18.00 i Rimnershallen, mötesrum 1.

Tid: 2022-05-31 kl. 18.00, med årsmötesförhandlingar från kl. 18.30

Plats: Rimnershallen, Mötesrum 1 (2:a vån, 1 trp upp.)
Rimnersgatan 13, Uddevalla

Årsmötet inleds med mingel och en lättare förtäring från kl. 18.00.

Dagordningen för mötet är enligt föreningens stadgar.
Läs föreningens stadgar här (4§).
Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och styrelsens förslag finns tillgängliga på kansliet senast en vecka före årsmötet.

Anmälan

Vi är tacksamma om Ni som önskar deltaga på årsmötet anmäler Er till Kansliet senast den 30 maj kl. 12.00 på: telefon 073 819 76 51 eller epost: info@uddevallaopenparasport.se

2022-05-12

Styrelsen
Föreningen Uddevalla Open Parasport