FUOP håller ett kombinerat styrelse- och infomöte torsdagen den 15 oktober kl. 18.00 i Rimnershallen, Mötesrum 1.
Vid mötet kommer det att behandlas nuvarande och framtida verksamheter och projekt, med bl.a info rörande projektet ’Förstudie: Hall med inriktning för personer med funktionsnedsättning’ och förslag till verksamhetsplan för 2021 samt ett antal andra ärenden.
Mötet kommer hållas enligt de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten.

FUOP hälsar alla kallade och inbjudna hjärtligt välkomna.