På grund av rådande pandemisituation har School Days 2020 efter samråd med berörda intressenter beslutats av FUOP:s styrelse att ställas in. Vi siktar på 2021 för nästa genomförande.