fbpx

Styrelsen
Föreningen Uddevalla Open Parasport

Ordförande:
Ahlén, Bo
Telefon: 070-307 14 92
E-post: boahlen@telia.com

Ledamöter:
Liveland Colombo, Jeanette
RBU Uddevalla – Rörelsehindrade Barn & Ungdomar
Telefon: 070-200 55 21
E-post: jeanette.liveland@telia.com

Rundström, Calle
Korpehôla Judoklubb
Telefon: 070-237 18 46
E-post: Info@korpeholajudo.se

Andersson, Gösta
Lyckorna Golfklubb
Telefon: 070-319 70 41
E-post: gtg.andersson@telia.com

Lundin, Jerker
Medlemsrepresentant
Telefon: 070-876 25 39
E-post: jerker.lundin@resetab.se

Hellgren, Björn
Skansens Ridklubb
Telefon: 070-855 61 71
Epost: bjorn@skansensgard.com

 

Suppleant:
Torgersson, Jörgen
Föreningen Uddevalla Open Parasport
Telefon: 073-819 76 51
E-post: info@uddevallaopenparasport.se

 

Senast uppdaterad: 2019-02-14

Samarbetspartners

1 kap 1 § ur föreningens stadgar

”Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation.

Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation, som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Parasport består av träning och lek, tävling och uppvisning, och ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling."