FUOP är mycket glada och tacksamma att Sparbanksstiftelsen Väst har beslutat tilldela FUOP 10.000 kr i bidrag som stöd till verksamheten.
Bidraget överlämnades i anslutning till FUOP:s Styrelse- och informationsmöte den 15 oktober 2020.

T.v. Thomas Eriksson – Sparbanksstiftelsen Väst tillsammans med FUOP:s ordförande Bo Ahlén (t.h.)