På grund av rådande pandemisituation har School Days 2020 flyttats fram och planeras att genomföras under vecka 37 till 39.