Medlemmarna i Föreningen Uddevalla Open Parasport (FUOP) kallas till ÅRSMÖTE onsdagen den 20 mars 2019 kl. 18.00 i Rimnershallen, mötesrum 1.

Tid: 2019-03-20 kl 18.00, med årsmötesförhandlingar från kl 18.30

Plats: Rimnershallen, Mötesrum 1 (2 vån, 1 trp upp.) Rimnersgatan 13, Uddevalla

Årsmötet inleds med mingel och en lättare förtäring från kl 18.00.
Dagordningen för mötet är enligt föreningens stadgar.
Läs föreningens stadgar här (4§).

Vi är tacksamma om Ni som önskar deltaga på årsmötet anmäler Er till Kansliet

Anmälan senast den 19 mars kl. 12.00 på:
telefon 073 819 76 51 eller epost: info@uddevallaopenparasport.se

2019-03-05

Styrelsen
Föreningen Uddevalla Open Parasport

Årsmötet börjar om:

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)